Optreden 11 en 22 december

Beste mensen,

Maandagmorgen op de ledenvergadering hebben we gesproken over de optredens die dit jaar nog op het programma staan. Noteer de data!
Op zondagmiddag 11 december tijdens de kunstmarkt in de Trefkoele+, exacte tijden volgen nog. Ga uit van 14.30 -16.00 uur.
Op donderdag 22 december in de Spil in Nieuwleusen, in samenwerking met Saam Welzijn. We zingen daar om ongeveer 17.00 uur, inzingen 16.30 uur. Daarna is er een maaltijd waar we voor uitgenodigd zijn. Tijdens of na de maaltijd zingen we nog een keer, dit programma moet nog verder uitgewerkt worden.
De maaltijd wordt ons aangeboden.
Voor dit optreden moet je je opgeven, we willen weten hoeveel aardappels er gekookt moeten worden natuurlijk.
Kerstmarkt van Saam Welzijn:
Kulturhus de Spil

Koningin Julianalaan 10 , Nieuwleusen. 0529 – 48 17 72
Donderdag 22 december
Inzingen 16.30 uur
Aanvang kerstmarkt Saam 17.00 uur
Maaltijd: 17.30 uur – 18.30 uur
Einde Kerstmarkt 20.30 uur

Laat per email    info@justforfun-dalfsen.nl

Namens het bestuur,
Mini.